Peter

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. srpna 1909 Julia Petera narozeného 7. ledna 1855 v St. Georgen v Uhrách, dozorčího radu Národní banky pro Německo v Berlíně a rytíře řádu Železné koruny III. třídy uděleného roku 1897, do šlechtického stavu. Listinou z 26. října 1909 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Ve zlatém štítě je zelené šikmé břevno se třemi zlatými mincemi provázené dvěma včelami přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno - zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 517


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com