Pesity

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Miatha Pesitye, hraničáře a bývalého poručíka v Titelu a Loku, spolu se syny Lazarem a Stephanem vzešlými z manželství s Marinou Veszala, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Stříbrným vlnitým břevnem modro – červeně dělený štít, nahoře zlatý půlměsíc. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, modré, stříbrné a červené.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 94 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com