Pelikan (1882)

Ottomar Pelikan se narodil roku 1830 v Žamberku. Do armády vstupuje 26. dubna 1849 jako vojín ex propriis k praporu polních myslivců č. 5. 6. srpna 1849 je jako podporučík přeložen ke kyrysnickému praporu č. 7, v jehož řadách dosahuje 6. října 1852 hodnosti nadporučíka, 14. října 1857 rytmistra 2. třídy a 1. srpna 1861 rytmistra 1. třídy. 1. května 1869 se stává majorem u dragounského pluku č. 9, spolu s povýšením na podplukovníka je 1. listopadu 1872 přeložen k dragounskému pluku č. 13, aby se 10. října 1876 vrátil k 9. dragounskému pluku jako jeho velitel. 1. listopadu je povýšen na plukovníka. Účastnil se tažení do Uher roku 1849 a do Itálie roku 1859, ale nepodstoupil boj s nepřítelem. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. února 1882 jej císař František Josef I. z obzvláštní milosti povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 7. dubna 1882 mu byl udělen titul šlechtic/Edler von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře červené kosmé břevno s mečem se zlatým jilcem a záštitou. Dole v červeném na zeleném pahorku stříbrný pelikán na hnízdě krmící vlastní krví tři mláďata. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pelikán s hnízdem ze štítu.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com