Pelikan (1879)

Vincenz Pelikan se narodil roku 1814 v Gegenbachu v Bádenském velkovévodství. Do rakouské armády vstupuje 14. srpna 1828 jako vojín ex propriis, 29. října 1828 je v této hodnosti zařazen k pěšímu pluku č. 8. 3. prosince 1831 je povýšen na fendrycha a přeložen k 44. pěšímu pluku, v jehož řadách se 1. prosince 1834 stává poručíkem 1. třídy. 1. dubna 1840 je jako nadporučík 3. praporu vídeňských dobrovolníků převelen k 13. pěšímu pluku, 1. května 1848 se stává místokapitánem, 19. srpna 1848 hejtmanem. 29. února 1849 je přeřazen k námořní pěchotě, 27. března 1852 dosahuje hodnosti majora. K 1. prosinci 1858 je odeslán na odpočinek s domicilem ve Vídni, od 27. května 1874 ve Štýrském Hradci a od 31. července v Terstu. Mezitím obdržel 24. června 1860 hodnost titulárního podplukovníka. Roku 1848 se účastnil tažení proti Piemontu. 18. června se podílel na bojích u Spinazzi a Madonny della Corona, od 22. července podnikal se svou jednotkou útoky na horské výšiny u Spinazzi, pak se účastnil bojů u Rivoli, obležení Peschiery a 3. srpna 1848 bitvy u Pavie. Za více jak 30 let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 19. listopadu 1879 do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. V červeném je na přirozeném hnízdě spočívajícím na dělící linii zlatý pelikán krmící svou krví tři mláďata. Dole v modrém pluje po moři černě natřený parník menšího typu bez takeláže. Na štítě spočívá koruovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pelikán s hnízdem ze štítu.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com