Parente (1880)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 12. ledna 1880 Emila Parenteho, soukromníka narozeného roku 1833 v Terstu, rytíře Řádu Františka Josefa a královského italského Řádu italské koruny, do šlechtického stavu. Listinou z 2. červena 1880 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Kosmo čtvrcený štít. Nahoře je ve zlatě černý kohout s červeným hřebenem a lalokem. Vpravo v modrém je zlatý kráčející ohlížející se okřídlený lev. Vlevo v červeném vynikají z okrajů dvě fialově oděné spojené ruce. Dole ve stříbře pluje po přirozeném moři černá galéra bez takeláže a s wimpelem na stěžni upevněném z každé strany čtyřmi lany. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrná holubice s červenou zbrojí se zvednutými křídly držící v zobáku zelenou dvojklannou olivovou ratolest.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com