Parente (1847)

Císař Ferdinand I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. listopadu 1847 Aarona Isaka Parenteho, burzovního velkoobchodníka a obecního radního v Terstu, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 6. prosince 1847 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Kosmo čtvrcený štít. Nahoře je ve zlatě černý kohout s červeným hřebenem a lalokem. Vpravo v modrém je zlatý kráčející ohlížející se okřídlený lev. Vlevo v červeném vynikají z okrajů dvě fialově oděné spojené ruce. Dole je ve stříbře po přirozeném moři doleva plující kupecký trojstěžník s červenými wimpely na zadním a středním stěžni a stříbrnou vlajkou na předním stěžni. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrná holubice se zvednutými křídly a s červenou zbrojí a okem držící v zobáku zelenou olivovou ratolest. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou In TE DOMINE SPERAVI.

Jeho syna Salomona šlechtice von Parente narozeného roku 1808 v Terstu, prezidenta Obchodní a živnostenské komory v Terstu, rytíře Řádu železné koruny III. třídy, komandéra vévodského brunšvického Řádu Jindřicha Lva, rytíře 1. třídy velkovévodského sasko-výmarského Řádu bílého sokola a rytíře vévodského nassavského Řádu Adolfa Nassavského, císař František Josef I. povýšil vlastnoručním listem ze dne 27. října 1873 do stavu svobodných pánů. Listinou ze dne 20. prosince 1873 mu udělil predikát Freiherr a polepšil erb:

Čtvrcený štít se zlatým srdečním štítkem, v němž je na zeleném pahorku černý kohout s červeným hřebenem a lalokem. 1. v modrém zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách stříbrný, liliovitě tvarovaný hrot lodnického háku. 2. v červeném dvě spojené ruce ve fialových rukávech vynikající z okrajů pole provázené třemi zlatými hvězdami (2,1). 3. v červeném stříbrný cválající kůň s červeným jazykem. 4. v modrém po otevřeném moři plující trojstěžník přirozených barev s napjatými plachtami a se stříbrno-červeně dělenými wimpely a vlajkou. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. čelně vzlétající stříbrná holubice s červenou zbrojí a okem držící v zobáku zelenou olivovou ratolest, přikrývadla modro – zlatá, červeno – stříbrná; III. rostoucí kůň ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná. Štítonoši jsou vpravo zlatý, vstříc hledící lev s červeným jazykem, vlevo stříbrný kůň s červeným jazykem, oba na bronzové arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou: IN TE DOMINE SPERAVI.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com