Pajzitovics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Athanasea Pajzitovicse, hraničáře a bývalého poručíka v Csúrogu (dnes Čurug, Srbsko) a Turji, spolu se syny Markem, Joannem, Georgiem a Jacobem a dcerou Marií vzešlými z manželství s Elisabethou Brankovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Ve stříbře je na zeleném trávníku černý kůň ve skoku s dozadu vlající uzdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 106 oldal. 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com