Paić

Dionys Paić se narodil Poloczi ve vojenském hraničním okrese Szluin (dnes Slunj) roku 1823. Roku 1839 vstupuje do řad Illyrského banátského pluku, roku 1848 je povýšen na podporučíka X. pěšího hraničního pluku, po půl roce dosahuje hodnosti nadporučíka a roku 1849 hejtmana. V této době se účastní italského a uherského tažení. Bojuje v bitvách u Feuille a Vicenzy, v Uhrách se účastní bitev u Kápolny a Isaszéku a obrany Budína před povstalci. Za jeho zásluhy v boji mu císař František Josef I. vlastnoručním listem ze dne 10. června 1850 udělil Řád železné koruny III. třídy s válečnou dekorací. Roku 1854 je přeložen k VIII. hraničnímu pěšímu pluku a roku 1860 k II. hraničnímu pěšímu pluku. Roku 1866 je povýšen na majora. Na základě statut Řádu železné koruny byl Dionis Paić listinou danou ve Vídni 12. července 1868 povýšen do rytířského stavu s prominutím taxy. Jako predikát si vybral „von Fahnentreu“ (dalšími variantami bylo „von Budabran“ a „von der Bresch“), ale protože neuhradil taxu, nebyl mu zvláštní predikát udělen. Stejnou listinou, jakou byl povýšen obdržel Dionis Ritter von Paić též erb:

Čtvrcený štít. 1. v červeném je do středu obrácená obrněná pravá paže se zlatými okrají plátů držící v holé ruce šavli se zlatým jilcem. 2. a 3. ve zlatě na černé hoře černá kruhová, zchátralostí se rozpadající věž. 4. v červeném černo – zlatě dělený praporec přehozený přes kosmo položenou žerď. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. paže ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě zavřená černá křídla, na předním je zlatá hvězda, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com