Otto z Löwenfelsu/Niering z Löwenfelsu

Ambrosius Otto, apoštolský protonotář, kanovník v Budyšíně a probošt kláštera ve slezském Liebenthalu (dnes Lubomierz v Polsku) a rekatolizační komisař byl 11. července 1635 spolu se svým švagrem Balthasarem Nieringem, liebenthalským měšťanem, povýšen od palatina Jaroslava Bořity z Martinic do šlechtického stavu, byl jim udělen predikát von Löwenfels a polepšen erb.

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném je na skalnatém trojvrší přirozených barev do středu obrácený modrý dvojocasý lev. 2. a 3. v modrém tři zlaté hvězdy uspořádané do trojúhelníka. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí modrý dvojocasý lev se zlatou hvězdou v každé tlapě.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com