Orosdy de Orosd et Bő

Císař František Josef I. povýšil 15. února 1905 velkoobchodníka a statkáře Fülöpa Orosdyho spolu se synem Raoulem-Adolfem a dcerou Márií-Márgit-Júlií vzešlými z manželství s Márgit svobodnou paní Herzog de Csete, do uherského baronského stavu, udělil jim predikát orosdi (de/von Orosd) a erb:

V zeleném štítě stříbrné zúžené střídavě oboustrané cimbuřové břevno, z něhož vyniká stříbrně pancéřované předloktí držící šavli se zlatým jilcem a záštitou, pod břevnem leží na kamenité půdě hnízdo spletené ze suchých větví a na něm sedí rozkřídlený stříbrný pelikán s černou zbrojí krmící krví z vlastní hrudi tři stříbrná mláďata s černou zbrojí. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba se zeleno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři stříbrná pštrosí pera. Štítonoši jsou vpravo stříbrný kůň, vlevo stříbrný jelen, oba na zlaté arabesce, z které splývá zelená páska se stříbrnou devizou VERE ET INTEGRE.

28. prosince 1911 udělil císař Fülöpu baronu Orosdymu de Orosd ještě druhý predikát bői (de/von Bő).

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com