Ornstein von Hortstein

Listinou danou ve Vídni 7. listopadu 1872 povýšil císař František Josef I. Aurela Ornsteina narozeného 10. listopadu 1826 ve Śniatynu v Haliči, plukovníka a velitele pěšího pluku č. 34, do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler/šlechtic, predikát von Hortstein a erb:

V modrém štítě je stříbrné břevno se třemi červenými růžemi se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený modro – stříbrně, levý stříbrno – červeně, mezi nimi vyniká obrněné předloktí držící v nahé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou.

17. března 1885 požádal generálmajor na odpočinku Aurel Ornstein šlechtic von Hortstein o svolení s odložením příjmení a povolení psát se pouze Edler/šlechtic von Hortstein. Císař schválil žádost 14. června 1885.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com