Ormody de Ormod

Listinou danou ve Vídni 30. listopadu 1897 císař František Josef I. povýšil Vilmose Ormodyho, ředitele 1. všeobcné pojišťovací společnosti (Első Magyar Általános Biztosító Társaság), spolu s dcerou Rosé vzešlou z manželství s Amálií Eisenberger, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát ormodi (de/von Ormod) a erb:

V modrém štítě je zvýšené zúžené stříbrné vlnité břevno, nad ním je na zlatém slunci doprava vzlétající hnědá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazekym, dole stojí na zeleném pahorku oválná stříbrná kvádrová věž s otevřenou černou bránou s polospuštěnou zlatou mříží provázenou po každé straně jednou střílnou, se třemi okny vedle sebe v patře a s cimbuřím o čtyřech stínkách. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je orlice ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 278, 383-387 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com