Oppenheimer ze Zelichowa

Franz Oppenheimer se narodil 8. března 1866 v (Vrchotových) Janovicích. Do armády byl odveden 18. března 1883 jako vojín pěšího pluku č. 8. O rok později byl povýšen na kadeta-polního šikovatele u pěšího pluku č. 90, hodnosti poručíka nabyl 18. srpna 1888 u pěšího pluku č. 80. V hodnosti kapitána (povýšen 1. května 1900) byl 1. března 1902 přidělen jako skladový důstojník k pěšímu pluku č. 8. Od února 1903 byl odeslán na odpočinek jako kapitán na odpočinku. První měsíce Velké války strávil v zázemí. 1. května 1915 byl povýšen na majora a odeslán na východní frontu. Ve dnech 6. – 8. května 1915 podstoupil v řadách pěšího zeměbraneckého pluku č. 31 první střet s nepřítelem u Żelichówa, za boje u Cieląże 15.- 17. května 1915 a Ilkowic 18. května 1915 byl vyznamenán řádem Železné koruny III. třídy. Od 11. října 1915 do 31. ledna 1917 sloužil jakožto major na odpočinku u 2. armádního staničního velitelství na polním postu č. 240. Coby velitele domobraneckého etapního praporu č. 503 jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. března 1917 do šlechtického stavu a nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. října mu udělil predikát von Zelichow. Diplom byl vydán 24. října 1917 a Oppenheimerovi jím byl udělen titul Edler a erb:

V patě modrého štítu je zlatá, černě kvádrovaná zeď o sedmi stínkách, z nichž krajní se ztrácejí za okraji štítu, nad zdí je stříbrné kosmé vlnité břevno překřížené nahým mečem se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě modrá rozevřená křídla, mezi nimi stříbrná lilie.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com