Oppenheim

Císař František Josef I. povýšil 20. dubna 1868 na základě řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. března 1867 Simona Oppenheima, bankéře v Kolíně nad Rýnem narozeného roku 1803, velkodůstojníka královského nizozemského řádu Dubové koruny, rytíře královského belgického Leopoldova řádu a královského pruského tajného obchodního radu, do stavu svobodných pánů, udělil mu a predikát Freiherr von a erb:

V červeném štítě pod modrou hlavou se stříbrnou hvězdou se zlatými paprsky mezi hroty je černá špice se stříbrnou kotvou ovinutou stříbrným lanem provázená po každé straně zlatou korunou. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé červené, levé černé, každé se zlatým perizoniem. Štítonoši jsou dvě odvracející se ženské postavy ve splývavém zřaseném stříbrném šatu na zlaté arabesce. Žena vpravo má na sobě fialovou pláštěnku, drží v pravé ruce oválný železný vyleštěný pukléř se zlatým okrajem, který si opírá o bok a u nohou se jí vine zelený had. Žena vlevo má na hlavě zlatý diadém, přes ramena hnědou pláštěnku, v levici drží černé ozubené kolo, které si opírá o bok a u nohou jí leží dubová ratolest s žaludy. Z arabesky splývá červená páska se zlatou devizou INTEGRITAS, CONCORDIA, INDUSTRIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com