Ohrenstein de Beočin

Listinou danou v Budapešti 12. října 1908 císař František Josef I. povýšil Henrika Ohrensteina, viceprezidenta cementárny Unio a.s., spolu s dětmi Györgyem a Magdolnou vzešlými z manželství s Klárou Redlich, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát beočini (de/von Beočin) a erb:

Pod červenou hlavou se dvěma stříbrnými kůly mezi zlatou hvězdou vpravo a stříbrnou lilií vlevo v modrém kráčí po třech skalnatých pahorcích, z nichž v prostředním se otevírá vstup do štoly, zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Nejvyšším rozhodnutím z 24. listopdu 1910 císař Henrika Ohrensteina de Beočin povýšil do stavu svobodných pánů, ale diplom nebyl vydán.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 881, 995-996 oldal; 72. kötet, 243 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com