Ofenheim z Ponteuxinu

Císař František Josef I. povýšil na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného 14. ledna 1857 Viktora Ofenheima (1820-1886), generálního ředitele dráhy Lvov - Černovice (Lemberg-Czernowitzer Eisenbahn), rytíře ruského řádu sv. Anny III. třídy a čestného občana města Czernowitz, do rytířského stavu. Listinou z 10. března 1867 mu byl udělen predikát rytíř/Ritter Ofenheim von Ponteuxin a erb:
 
Čtvrcený štít. 1. v modrém pluje po otevřeném moři směrem do středu trojstěžník přirozených barev se spuštěnými plachtami, stříbrno červeně dělenou vlajkou na zádi a stejným wimpelem na prostředním stěžni (na nákresu přiloženém k žádosti jsou tinktury wimpelu obráceně), v pravém horním rohu je stříbrná hvězda. 2. ve zlatě je červené šikmé břevno se třemi zlatými srdci. 3. ve zlatě je rozkřídlený černý pětihlavý orel. 4. v černém je na rozbouřeném moři svisle postavená zlatá trojramenná kotva uvázaná na stříbrném řetězu o osmi ocích, který je upevněn k nosu lodi v 1. poli, kde je železný, v levém horním rohu je stříbrný půlměsíc nad stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě otevřená křídla, pravé děleno červeno – zlatě, levé zlato – černě, mezi nimi pět zlatých žitných klasů, přikrývadla červeno – zlatá, černo – zlatá. Pod štítem je modrá páska se zlatou devizou SEMPER IDEM.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com