Oblacsics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Radoszava Oblacsicse, hraničáře a bývalého praporečníka v Csúrogu (dnes Čurug, Srbsko) a Turji, spolu se synem Joannem a dcerou Marií Marthou vzešlými z manželství s Marií Zsarkovicsovou do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě je stříbrné kosmé vlnité břevno provázené nahoře vzlétající stříbrnou holubicí a dole zlatou růží. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě paví pera, mezi nimi růže ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  116-117 oldal.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com