Oberländer

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 6. října 1910 továrníka Philippa Oberländera, do šlechtického stavu. Listinou z 4. prosince 1910 mu byl následně udělen predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Zlato-černě dělený štít. V horním poli se vidí po dělící linii kráčející černý medvěd, v dolním na zvlněném moři trojstěžník s napnutými plachtami a s doleva vlajícími zlatými vimpely na každém stěžni. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící před sebou zeměkouli s přivrácenou západní polokoulí.
 
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com