Oberheupt ze Schwarzenfeldu

Na žádost Günthera XLII. von Schwarzburg-Honstein (1570-1641), od roku 1593 panujícího hraběte schwarzbursko-sonderhausenského, povýšil císař Ferdinand III. listinou danou v Řezně 7. června 1641 Hanse Heinricha Oberheupta, nemanželského syna Güntherova mladšího bratra Antona Heinricha (1571-1638), do šlechtického stavu, udělil mu predikát ze Schwarzenfeldu/von Schwarzenfeld a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém zlatý, do středu štítu obrácený lev s červeným jazykem. 2. a 3. ve stříbře černá skála. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a černo - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je černo - stříbrně pruhovaný sloup na vrcholu se třemi pery, jedním černým mezi dvěma stříbrnými.

Hans Heinrich Oberheupt von Schwarzenfeld se 17. června 1638 oženil s Anou Margarethe von Teutleben (1620-1683) a zemřel po roce 1654. Jejich potomstvo vymřelo Ernstem Freidrichem Philippem (1778-1855), který měl s manželkou Juilií Charlottou Emilií von Seebach (+1850) dceru Julianu Elisabeth (1799-1808).

Genealogie rodu viz www.genealogy.euweb.cz

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com