Nuber de Pereked

Listinou danou ve Vídni 20. června 1903 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Sándora Nubera, vrchního konzula v Chicagu, udělil mu predikát perekedi (de/von Pereked) a erb:

Ve štítě je stříbrná špice v níž se nad zeleným trojvrším vznáší doprava obrácený červený půlměsíc obepínající červenou pětihrotou hvězdu. Vpravo je v červeném stříbrný patriarší kříž, vlevo v zeleném svisle postavená kotva. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 174, 505-507 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com