Nincsicsevics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Maxima Nincsicsevicse, hraničáře a bývalého poručíka v Kanizse (dnes Novi Kneževac, Srbsko), spolu se syny Lazarem, Joannem a Georgiem a dcerou Jerinou vzešlými z manželství se Sandou Mirkovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je zlatý dvojocasý lev držící v pravé přední tlapě šavli. Vlevo v červeném jsou dvě stříbrná kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 94 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com