Nikolics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Sivana Nikolicse, hraničáře a bývalého poručíka v Szenttamási (dnes Srbobran, Srbsko), spolu se syny Stephanem, Lukou a Josephem a dcerami Sarou a Marthou vzešlými z manželství s Marií Ninkovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě jsou dvě stříbrná kosmá břevna, mezi nimi zlatý kráčející lev, nad nimi zlatá hvězda, pod nimi stříbrný půlměsíc. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zkřížená černá kopí se stříbrnými hroty.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 102-103 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com