Neuwall (Leidersdorfer)

Vídeňský velkoobchodník Marcus Leidersdorfer (1754-1838) narozený v uherském Prešpurku byl na základě zásluh při zásobování rakouských polních špitálů povýšen majestátem ze dne 30. října 1817 do šlechtického stavu. Zároveň mu bylo povoleno odložit příjmení a nahradit je titulem a predikátem šlechtic z Neuwallu (Edler von Neuwall) a udělen erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší zlatý lev s červeným jazykem provázený v horních rozích dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem.

O necelých sedm let později, diplomem 5. července 1824, byl Marcus povýšen do rytířského stavu a erb mu byl polepšen, v souladu s předpisy pro rytířský stav, o druhou přílbu s klenotem:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro - zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí černá orlice s červeným jazykem; II. dva modré rohy, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Vnuk Marcuse rytíře z Neuwallu, sekční šéf na ministerstvu financí Albert (1807-1870), získal 5. července 1868 Řád železné koruny II. třídy. Na základě stanov tohoto řádu byl diplomem z 10. listopadu 1868 povýšen do stavu svobodných pánů a byl mu opět patřičným způsobem polepšen erb:

Štít opět zůstal nezměněn. Na něm spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem; II. čtyři zlaté obilné klasy; III. dva modré rohy, mezi nimi rostoucí lev ze štítu. Štítonoši jsou dvě černé, ohlížející se orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem stojící na zlaté arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatými okraji a se zlatou devizou: UNUS ET IDEM.

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com