Neusser

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného kabinetním listem ze dne 23. dubna 1854 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 23. května 1866 do rytířského stavu Karla Neussera narozeného roku 1800 v Kazimierzi, dvorního radu a krajského představeného v Przemyślu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě je stříbrná hvězda. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty jsou na obou tři pera, vždy jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com