Neumann ze Spallartu

Předkem rodiny Neumannů byl Josef, který počátkem 19. století konvertoval ke katolictví. Byl nájemcem statku ve Višňové u Znojma. Jeho syn Josef (1797-1880),  doktor práv a císařský rada, se narodil v Tišnově na Moravě. Působil jako profesor obchodního a směnného práva na prestižní vídeňské střední škole Theresianu a dvorní a soudní advokát. Byl také majitelem velkostatku Breitensee a majitelem papíren v Neu-Ebenfurtu a Vídeňském Novém Městě, dále pak chemičky v Ústí nad Labem a uhelného revíru Wolfsegg. Roku 1848 byl poslancem říšské rady. Jeho manželkou byla od roku 1824 Elise von Spallart (1799-1879). Nejstarší syn z tohoto manželství, Robert (1825-1880), byl c. k. důstojníkem a do penze odešel jako plukovník. Roku 1854 se oženil s Barbarou (1830-1908), dcerou Josefa rytíře Ettenreicha a byl na něj přenesen tchánův titul a erb (rytíř Neumann-Ettenreich).
 
JUDr. Josef Neumann byl za své zásluhy mnohokrát oceněn. Mimo jiné se stal švédského řádu Severní hvězdy a důstojníkem mexického řádu Naší Paní z Guadeloupe. Roku 1874 mu byl udělen rakouský řád Železné koruny III. třídy a krátce nato požádal na základě řádových statut o povýšení do rytířského stavu. Za predikát si zvolil  dívčí příjmení své ženy: „Spallart“ Listinou ze dne 22. ledna 1875 byl povýšen do rytířského stavu s predikátem rytíř Neumann ze Spallartu (Ritter Neumann von Spallart) a získal následující erb:
 
Dvakrát dělený štít s černým lemem, ve kterém je šest zlatých včel, nahoře a dole po jedné, po stranách po dvou. Horní pole vnitřního štítu je zlaté s rostoucím černým orlem s červenými jazyky. V prostředním zlatém poli je červený hrot se třemi stříbrnými kůly. Spodní pole je modré se zlatým lomeným břevnem. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Na pravé s černo-zlatými přikrývadly jsou dvě zavřená křídla - přední černé se zlatým štítkem, na kterém se vidí černé ozubené kolo, zadní zlaté. Z levé přílby s modro-zlatými přikrývadly vyrůstá zlatý lev s červeným jazykem, který před sebou drží červeně převázaný liktorský svazek s vetknutou sekerou. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem PER LABOREM AD HONOREM.

Kromě výše zmíněného Roberta měl Josef dvě dcery a tři syny. Druhorozený Emil (1829-1901) byl továrníkem a oženil se s Karoline Polakovou. Další, Julius (1831-1896), se rozhodl pro vojenskou kariéru. Dosáhl hodnosti polního podmaršálka a během služby byl vyznamenán Vojenským záslužným křížem s válečnou dekorací, rytířským křížem Leopoldova řádu a řádem Železné koruny II. třídy. Při příležitosti odchodu do výslužby po více než 40 letech služby roku 1894 požádal o povýšení do stavu svobodných pánů bez taxy při. Jeho prosba však byla zamítnuta. Oženil se s dcerou svého bratra Roberta, Zoë Neumannovou-Ettenreichovou ze Spallartu. Nejmladší ze sourozenců, Franz (1837-1888) byl univerzitním profesorem a oženil se s Gabriele Benediktovou von Mautenau. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com