Neumann z Ditterswaldu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 27. února 1913 Adolfa Neumanna, císařského komerčního radu, průmyslníka a držitele důstojnického kříže řádu Rumunské koruny, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 23. dubna 1913 mu byl udělen predikát šlechtic z Ditterswaldu (Edler von Ditterswald) a erb:
 
Štít rozdělený zlatým břevnem, ve kterém je červená hvězda. V horním červeném poli jsou tři zlaté lilie, v dolním modrém zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou rozevřená křídla dělená červeno-zlato-modře. Pod štítem je zlatá páska s červeným heslem SEMPER PROGREDIENS.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com