Neumann de Végvár

Císař František Josef I. povýšil listinami vydanými v Budapešti 14. března 1903 do uherského šlechtického stavu aradské továrníky Dániela Neumanna spolu se synem Károlyem a dcerou Márgit (později provdanou za Dániela barona Németa de Szamosujvár) vzešlými z manželství s Márií Fürst, a Adolfa mladšího Neumanna, udělil jim predikát végvári (de/von Végvár) a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře černé ozubené kolo o šestnácti zubech propletené dvěma zkříženými zlatými obilnými klasy. Dole v modrém na zeleném trávníku sedí na hnědém hnízdě stříbrný pelikán s černou zbrojí krmící vlastní krví tři stříbrná mláďata. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě tři zlaté obilné klasy.

Listinami danými ve Vídni 29. září 1913 byli Dániel a Adolf mladší Neumannové de Végvár povýšeni do uherského baronského stavu, byl jim udělen predikát báró, titul Nagyságos, postavení magnáta a polepšen erb:

Až na počet zubů, kterých je dvanáct, a stříbrnou zbroj pelikána zůstal štít nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené černo – stříbrně, levé modro – stříbrně, mezi nimi stříbrná Merkurova hůl ovinutá stříbrnými hady s červeným jazykem. Štítonoši jsou na bronzové arabesce dva stříbrní lvi s červeným jazykem.

Téhož se dostalo i Adolfu staršímu Neumannovi spolu s jeho dětmi Alfrédem, Gizelou provdanou za Ernőho Pollaka, Adél a Klárou provdanou za Jenőho Győrössy-Csepreghyho vzešlými z manželství s Márií Neumann, včetně udělení predikátu.

Király könyvek, 71. kötet, 161, 213-217 oldal, 72. kötet, 921 oldal, 73. kötet, 86-94 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com