Neumann de Margitta

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. února 1913 dr. Miksu Neumanna, ředitele Uherské hypoteční a úvěrové banky (Magyar Jelzálog-Hitelbank) a jeho syny Jánose-Lajose (pozdější americký matematik John von Neumann), Mihálye-Józsefa a Miklóse-Ágosta vzešlé z manželství s Margit Kann do uherského šlechtického stavu. Listinou vydanou ve Vídni 1. července 1913 jim udělil prdeikát margittai (de/von Margitta) a erb:

Dělený štít. Nahoře v zeleném jsou tři stříbrné květy kopretiny se zlatým semeníkem (2,1). Dole ve stříbře jsou dvě zelená břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři kopretiny na zelených olistněných stoncích.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  728, 941-942 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com