Neumann de Királyhálom, Kőrössy de Királyhálom

František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 19. června 1903 Miksu Neumanna, viceprezidenta Zbožní a akciové burzy v Budapešti, a jeho syna Alberta Kálmána Kőrösiho, architekta, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát királyhalmi (de/von Királyhalom) a erb:

V modrém štítě pod hlavou sestávající se ze čtyřiadvaceti kostek ve dvou řadách je na zeleném pahorku kosmo protékaném třemi stříbrnými kosmými řekami zlatá koruna a na ní spočívá červeně oděná paže držící meč se zvlněnou čepelí a se zlatým jilcem a záštitou provázená nahoře dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem.

Nejvyšším rozhodnutím daným v Budapešti 4. května 1911 bylo Albertu Kálmánu Kőrösimu de Királyhálom povoleno upravit si jméno na Kőrössy.

Király könyvek, 71. kötet, 174, 268-270 oldal, 72. kötet, 341 oldal. 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com