Neumann (1917)

Josef Neumann se narodil 5. října 1856 v Miroslavi. 20. dubna 1875 nastoupil jako vojín u pěšího pluku č. 8, u nějž ukončil své působení jako kadet-důstojnický zástupce 31. října 1880. V důstojnických hodnostech od poručíka až po podplukovníka sloužil u pěších pluků č. 10, 12, 76 a 35. 15. července 1910 byl přeložen do Válečného archivu, odkud 31. března 1912 odešel na odpočinek, přičemž 23. května téhož roku obdržel titul a charakter plukovníka. Rektivován byl jako titulární plukovník 15. srpna 1914 u pěšího pluku č. 75 jako velitel doplňovacího okrsku v Jindřichově Hradci. 23. srpna 1915 byl přeložen k velitelství Přímořského rajonu v Šibeniku, 1. září 1915 byl povýšen na plukovníka. Od 17. července do 31. října 1916 velel doplňovacímu praporu pěšího pluku č. 28. V rámci 19. pěší divize se účastnil Velké války v Karpatech, jmenovitě v bojích u Doliny a Turzy Male, na Katu a Kruhliku. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. prosince 1916 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu za více jak třicetiletou službu s účastí v boji. Listinou z 21 března 1917 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Ve zlatém štítě je červená zeď o devíti stínkách a pěti střílnách, zpoza níž vyniká pohoří přirozených barev převýšené třemi červenými hvězdami (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com