Neugebauer de Kara

Listinou danou ve Vídni 18. ledna 1907 císař František Josef I. povýšil Victora Neugebauera, ředitele Státní dráhy, spolu s dětmi Victorem, Margit, Klotild, Leontinou, Izabellou a Paulou vzešlými z manželství s Annou Dvoran a synem Tiborem vzešlým z manželství s Márií Chimáni, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát karai (de/von Kara) a erb:

Ve štítě je zlaté kosmé břevno s pěti červenými růžemi. Nahoře je zelené trojvrší, jímž vodorovně protéká stříbrná řeka, na trojvrší je zlatá koruna a nad ní dvě zlaté hvězdy. Dole v modrém je na zeleném trávníku skála na vrcholu zarostlá, v níž je proražen železniční tunel s vyzděným průčelím, z něhož vedou železniční koleje křížící dlážděnou cestu táhnoucí se vodorovně před tunelem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrná koule, na ní sedí hnědá, doleva obrácená ohlížející se orlice s rozpjatými křídly a s červenou zbrojí a jazykem.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 690, 866-868 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com