Némethy de Németfalva

Císař František Josef I. povýšil listinou ze dne 10. října 1884 Ágostona Némethyho, plukovníka a velitele V. husarského pluku gróf Radetzky, spolu se synem Bélou vzešlým z manželství s Karolinou Absolon, za více jak třicet let služby v armádě s účastí v bitvě u Custozzy roku 1866, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát németfalvi (de/von Németfalva) a erb:

Ve zlatém štítě je prohnutá červená krokev provázená třemi modrými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí červená orlice s modrou zbrojí a jazykem.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 591-593 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com