Navratil de Szalók

Listinou danou ve Vídni 29. ledna 1893 povýšil císař František Josef I. Imreho Navratila, mimořádného profesora na budapešťské univerzitě a hlavního lékaře v nemocnici sv. Rocha, spolu se syny Ákosem a Dezsőem a dcerou Margit vzešlými z manželství s Jolán Széher de Szalók, do uherského šlechtického stavu, uděluje mu predikát szalóki (de/von Szalók) a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém vyniká zpoza dělící linie stříbrná, černě tištěná kniha se zlatou ořízkou, na níž sedí sova přirozených barev držící vodorovně v zobáku stříbrný psací brk. Dole v červeném jsou čtyři stříbrná břevna. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená stříbrno – modře dělená křídla, přikrývadla modro – stříbrná; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou: IN AESTIMIO OPES

Király Könyvek, 69. kötet, 412, 489-493 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com