Nasztredinovics

Císař Ferdinand I. listinou danou ve Vídni 25. dubna 1844 udělil Marku Nasztredinovicsovi, senátoru města Vingy, statek Tenyes, a spolu s jeho syny Josephem, Antoniem a Alexanderem a dcerami Annou a Johannou ho povýšil do uheského šlechtického stavu a udělil mu erb:

V modrém štítě je červené šikmé břevno se třemi stříbrnými hvězdami provázené nahoře zlatým lvem s červeným jazykem a dole zlatou orlicí s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 67. kötet, 454-456 oldal. 

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com