Nászai de Rákos

Listinou danou v Gödöllő 12. listopadu 1889 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Móra Nászaie, obchodního radu v Budapešti, spolu se syny Gézou a Károlyem a dcerou Erzsébet Annou vzešlými z manželství s Teréz Schraml, udělil jim predikát rákosi (de/von Rákos) a erb:

V červeném štítě je zlatá krokev se třemi přirozenými včelami provázená nahoře dvěma zlatými hvězdami a dole stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední zlaté, zadní červené.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com