Nassau

Císař František Josef I. povýšil majestátem ze dne 11. srpna 1881 Adolfa Nassaua, šéfredaktora listu „Presse“ a rytíře Řádu železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. dubna 1881, na základě řádových statut do rytířského stavu, uděluje mu titul a predikát rytíř Nassau (Ritter von Nassau) a erb:

Ve stříbrném štítě je modrý gryf s červeným jazykem přeložený červeným břevnem se stříbrným psacím brkem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí gryf ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední stříbrné s břevnem ze štítu, zadní červené, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou SEMPER IDEM.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com