Načeradský z Ostromeče

Jiří Načeradský pocházel z obce Načeradec nedaleko od Blaníka. Roku 1648 zastával úřad purkrabího tloskovského a radičského panství. Když bylo Staré a Nové město pražské obleženo švédským vojskem pomáhal, zajišťoval jejich kurýrům, ohrožovaný nejen švédskými vojáky, ale také vzbouřenými sedláky, bezpečnou cestu k císařským a to mnohdy s nasazením vlastního života. Za tyto zásluhy byl 13. dubna 1650 povýšen do českého vladyckého stavu s predikátem z Ostromeče a byl mu udělen erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatém poli polovina černé korunované orlice. V levém poli vyniká z červeno-stříbrno-červené paty nahá ruka držící poštovskou trubku. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a černo-zlatými přikrývadly. Klenotem je mezi černo-zlatě a červeno-stříbrně dělenými křídly nahá ruka držící palmovou ratolest.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com