Musil (1917)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. října 1917 císař Karel I. povýšil při příležitosti odchodu na trvalý odpočinek k poslednímu září Alfreda Musila narozeného v Temešváru v Banátu roku 1846, profesora teoretického strojírenství na Vysoké technické škole Františka Josefa v Brně s titulem a charakterem dvorního rady, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 27. ledna 1918 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Pod černou hlavou se zlatým kráčejícím lvem s červeným jazykem stříbrno – červeně kosmo děleno, v každé polovině lilie opačných tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé se zlatou hvězdou, zadní stříbrno – červeně kosmo dělené, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com