Morpurgo z Nilmy

Cíař František Josef I. povýšil Carla Markuse Morpurga narozeného 1827 v Gorici, bankéře v Terstu, velkodůstojníka osmanského řádu Půlměsíce, držitele řádu Medžidie a komandéra italského řádu sv. Mořice a Lazara, na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného 19. listopadu 1868, do rytířského stavu. Listinou z 14. února 1869 obdržel predikát rytíř Morpurgo z Nilmy (Ritter Morpurgo von Nilma) a erb:
 
Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě je na zeleném trávníku volně stojící kvádrová stavba s cimbuřím se zahloubeným portálem prolomeném černou bránou a vystupujícími postranními trakty, zpoza cimbuří vyrůstají tři věže, každá s červenou špičatou střechou a se třemi okny (2,1), vše přirozené. 2. v modrém leží na písčité půdě před kamennou pyramidou přirozená sfinga. 3. v modrém se z moře vynořuje žralok, z jehož tlamy vylézá nahý vousatý muž a plazí se po skalnatém útesu vystupujícím z hladiny v levém spodním rohu pole, vše přirozených barev a převýšeno třemi stříbrnými hvězdami (1,2). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré se zlatou hvězdou, zadní zlaté, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, přední modré, zadní stříbrné, mezi nimi zlatý žitný klas, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem je modrá, zlatě lemovaná páska se zlatou devizou NON SORTE SED VIRTUTE.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com