Máday de Maros

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. února 1899 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Izidora Mádaye, ministerského radu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. dubna 1899 mu udělil predikát marosi (de/von Maros). Listinou danou ve Vídni 22. července 1910 mu spolu se syny Andorem Izidorem a Istvánem Ignáczem vzešlými z manželství s Olindou Leontinou Eugénií Nagy Szabó udělil erb.

V modrém štítě je na přirozené skále černý krkavec s rozpřaženými křídly. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný kozel s červeným jazykem a zlatou zbrojí.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 477, 513 oldal; 72. kötet, 287-289 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com