Lukšan z Luftnštejna

Listinou danou v Praze 13. února 1577 udělil císař Rudolf II. Kašparu Lukášovi, rybničnímu písaři na přerovském panství, predikát z Luftnštejna a erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém zlatá lví hlava. Dole jsou ve stříbře dva černé kůly. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré se zlatým šikmým břevnem, levé stříbrné s černým kosmým břevnem.

Listinou danou v Praze 2. září 1596 Rudolf II. Kašparu Lukášovi z Luftnštejna povolil, aby se psal Lukšan z Luftnštejna a polepšil mu erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém rostoucí zlatý lev. Dole jsou v červeném dva stříbrné kůly. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zlaté s modrým šikmým břevnem, levé červené se stříbrným kosmým břevnem, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 27, 34.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com