Löwl von Asperndorf

Před bitvou u Aspern sloužil major Josef Löwl v rakouské armádě 26 let a zúčastnil se jedenácti bitev. Byl jedním z prvních, kdo 22. května 1809 vstoupil do znovudobytých Aspern. V bitvě u Wagramu utrpěl zranění hlavy, které ho přinutilo opustit vojenskou službu. Císař František I. jej 26. srpna 1824 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler a predikát von Asperndorf a erb:

V červeném štítě je na zeleném trojvrší stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou a v levé tlapě zelený vavřínový věnec. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Göbl, Michael: Die Schlacht von Aspern 1809 in Namen und Wappen. Ein regionales Ereignis der Weltgeschichte und seine heraldisch-symbolische Umsetzung.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com