Löwenthal (Johann - 1871)

Císař František Josef I. povýšil generálmajora Johanna rytíře z Löwenthalu, přiděleného k presidiální sekci ministerstva císařského domu a zahraničí, komandéra rakouského Leopoldova řádu, rytíře řádu Železné koruny III. tř., toskánského vojenského záslužného řádu II. tř., ruského řádu sv. Vladimíra 4. tř. s meči, osmanského řádu Medžidie 3. tř., komtura 2. třídy saského Albrechtova řádu a hannoverského Welfského řádu, komandéra španělského řádu Isabely Katolické I. tř. a rytíře parmského Konstantinova rádu sv. Jiří I. tř., vlastnoručním listem z 24. listopadu 1865 do stavu svobodných pánů. Listinou z 2. dubna 1871 mu byl udělen predikát svobodný pán (Freiherr von) a polepšen erb:
 
Polcený štít. Vpravo je v červeném na zeleném pahorku zlatý korunovaný lev s červeným jazykem držící v předních tlapách stříbrný patriarší kříž vynikající ze zlaté koruny. Vlevo děleno. Nahoře je v modrém zlatá včela, dole je ve zlatě na zeleném trávníku dub se žaludy. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu mezi dvěma dubovými větvemi se žaludy, přikrývadla červeno – stříbrná; II. rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatý meč hrotem vzhůru, přikrývadla modro – zlatá. Štítonoši jsou na zlaté arabesce dva vstříc hledící zlatí lvi s červenými jazyky.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com