Lopatský z Liběchova

Listinou danou v Praze 16. července 1612 udělil císař Matyáš Šimonovi staršímu, měšťanovi Starého Města pražského, a Pavlovi, registrátoru Desk zemských, Lopatským predikát z Liběchova a erb:

V modrém štítě je polovina jelena přirozených barev s parohy, každým o pěti výsadách. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí jelen ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 27, 33.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com