Loob

Listinou danou ve Vídni 27. května 1754 povýšila císařovna Marie Terezie Iosepha Felika a Joanna Felika bratry Looby do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V šikmo děleném štítě je na zeleném trávníku gryf střídavých tinktur držící v pravém předním pařátu šavli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – červeně, zadní opačně.

Királyi Könyvek, 43. kötet, 541-543 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com