Loewenstein z Opoky

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. září 1910 Nathana Loewensteina, doktora práv narozeného roku 1859 v Bučovicích na Moravě, advokáta v Lembergu v Haliči, poslance zemského sněmu, velkoprůmyslníka a rytíře řádu Železné koruny III. třídy, do šlechtického stavu. Diplomem z 1. srpna 1912 mu udělil predikát von Opoka a erb:

V červeném štítě vyniká z paty k pravému okraji přirozená skála, po níž stoupá stříbrný lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com