Löbl von Laminzfeld

Karl Löbl se narodil roku 1851 ve Vídni. Po absolvování vojenské školy slouží v letech 1873–1875 v plukovní jízdárně a v ústřední dělostřelecké jízdárně. Roku 1876 se dostává na vojenský učitelský jezdecký ústav ve Vídni, od roku 1879 je velitelem plukovní jízdárny. Roku 1880 je odvelen do Bosny a Hercegoviny se zařazením vojenského geometra, od roku 1885 do roku 1889 se podílí na stabilizaci tamních triangulačních bodů. Roku 1896 se stává štábním důstojníkem a roku 1897 je mimo pořadí povýšen na majora, V letech 1900-1901 učí na sborové důstojnické škole č. 2 ve Vídni, v lezech 1904–1907 je velitelem dělostřeleckého pluku č. 13, od roku 1908 je sborovým představeným a ředitelem kanceláře místního velitelství ve Vídni. Za více jak 40 let služby v armádě jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 6. února 1911 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Laminzfeld a erb:

V červeném štítě koření ve zlaté patě zlatý uříznutý bukový kmen s pahýlem větve, nad nímž se tyčí stříbrný, nahoře začerněný triangulační jehlan. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je hlava a krk černého koně se zlatým brněním a uzdou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com