Lischka von Aspernthal

Za více jak třicet let služby v armádě císař František I. povýšil 25. července 1822 Johanna Lischku, podporučíka švališérského pluku Hohenzollern, do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Aspernthal jakožto připomínku místa, kde byl na bitevním poli povýšen na důstojníka, a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě roste na zelené půdě přirozený dub se třemi žaludy. 2. a 3. v červeném do středu obrácený zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž s chocholem červených per na přílbě držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou.

Göbl, Michael: Die Schlacht von Aspern 1809 in Namen und Wappen. Ein regionales Ereignis der Weltgeschichte und seine heraldisch-symbolische Umsetzung.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com