Lippner de Nagyszentmiklós

Listinou danou ve Vídni 12. června 1910 povýšil císař František Josef I. Károlye Lippnera, plukovníka a velitele budapešťského 1. pěšího pluku, spolu se synem Károlyem Bélou Lászlóem vzešlým z manželství s Vilmou Márií Inkei, za třicetiletou službu v armádě s účastí v boji při okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878 v bitvě u Doboje na lokalitách Grabska a Stanić, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát nagyszentmiklósi (de/von Nagyszentmiklós) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku stříbrný vlnitý pruh, z něhož vyniká hrad z přirozených kamenných kvádrů prolomený otevřenou bránou a dvěma střílnami, na zdi má cimbuří o sedmi stínkách, z něhož vynikají tři věže, prostřední vyšší prolomená dvěma okny, obě postranní jsou prolomeny jen jedním oknem, všechny věže mají nahoře cimbuří o čtyřech stáínkách a červenou střechu zakončenou zlatým křížem; hrad je v pravém horním rohu provázen stříbrným půlměsícem, v levém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou, na níž je nabodena uťatá hlava Turka.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 307-309 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com