Lippmann z Lissingen

Císař František Josef I. povyšil listinou z 15. prosince 1868 na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného kabinetním listem z 14. srpna 1866 Josefa Lippmanna narozeného roku 1827 v Praze, šéfa Vídeňské a Pražské banky a velkoobchodní firmy „Lippmann Söhne“ do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Lippmann von Lissingen a erb:

V modrém štítě je stříbrná prohnutá pata vybíhající uprostřed do lilie, která je nahoře provázena dvěma stříbrnými hvězdami vedle sebe. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly, na každé je klenotem modré křídlo se stříbrnou hvězdou.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com